آنچه انقلاب اسلامى در ایران ایجاد کرد

ایشان در بیان این نکات خاطرنشان ساختند: «کتابها حرف وجود دارد براى گفتن. آنچه که من به عنوان خطوط اساسى انقلابمان عرض مى‏کنم، فقط یک دو سه جمله است، که شرح و تفصیل آن بسیار طولانى و مفصل است. این خصوصیات در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامى بر سر کار آورد؛ رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم‏سالار به جاى آن نشاند؛ وابستگى‏اى که کشور ما در طول سالهاى متمادى گرفتار آن بود و در دوران پهلوى‏ها به فجیع‏ترین و فضیح‏ترین وضع خود رسیده بود، از بین برد و استقلال همه‏جانبه را به ملت ما داد؛ اختناق نفسگیرى که بر ملت ما حاکم بود، از بین برد، آزادى به این ملت داد - آراء خودشان را، حرفهاى خودشان را بتوانند آزادانه ابراز کنند؛ فضا، فضاى آزادى شد - تحقیرشدگى تاریخىِ ملت ما را از بین برد، عزت ملى داد. ده‏ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ، با این سابقه تاریخى، با این مواریث عظیم فرهنگى و علمى و تاریخى، در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آن‏ها در مقابل مستعمران و سلطه‏گران بین‏المللى تحقیر شد. انقلاب ما این‏را از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملى. امروز ملت ایران احساس عزت مى‏کنند، احساس تشخص مى‏کنند. انقلاب، ضعف نفس و خودکم‏بینى را در ملت ما از بین برد؛ به جاى آن، اعتماد به نفس ملى را به ملت داد. ما خودکم‏بینى داشتیم؛ فکر مى‏کردیم نه کار علمى از ما برمى‏آید، نه کار سیاسى از ما برمى‏آید، نه کار عظیم نظامى از ما برمى‏آید. ما فکر مى‏کردیم یک ملت ضعیفى هستیم؛ این را به ما تلقین کرده بودند، تزریق کرده بودند. انقلاب این را از ملت گرفت، به جاى آن، اعتماد به نفس ملى به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم؛ مى‏دانیم که مى‏توانیم، و دنبال این توانستن حرکت مى‏کنیم، و همه جا هم بحمداللَّه به مقاصدمان مى‏رسیم. ملت ما از مسائل سیاسى منزوى بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمى‏داد. انقلاب این حالت را از ملت ما گرفت، ما را تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسى. امروز نوجوانهاى ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسى مى‏کنند، حوادث سیاسى را درک مى‏کنند، روى هر مسأله‏اى تحلیل مى‏گذارند. قبل از انقلاب اینجور نبود. سیاست‏گرایى و سیاست‏فهمى مخصوص یک عده انگشت‏شمار در این کشور بود. مردم عموماً دور از حوادث کشور بودند؛ دولتها مى‏آمدند و مى‏رفتند، قراردادهاى بین‏المللى بسته مى‏شد، کارهاى بزرگ در دنیا انجام مى‏گرفت، ملت خبر هم نمى‏شد. این‏ها خطوط اصلى این انقلاب است که این حوادث را در این کشور به وجود آورد. این اصول، نهادینه شده است؛ تثبیت شده است.»

/ 0 نظر / 16 بازدید