حجاب یعنی

حجاب فقط جلوگیرنده ی نگاه ها و پیشنهاد های انسان های دنباله روی شهوت نیست
حجاب ترجیح دادن خدا برتمامی نظرها و نگاه ها و سلیقه های غیرخدا
حجاب ارزش دادن به تلاش های زهراست
حجاب یعنی فهمیدن علت مظلومیت های زهرا
حجاب یعنی کنار زدن تمام راحتی های بی حجابی به خاطر خدا و خود
حجاب یعنی می دانم که صلاحم در حجاب است چون خدا صلاحم را اینگونه می داند
حجاب یعنی ...

/ 0 نظر / 12 بازدید