خدا

گاهی بخشیده ام!!..

گاهی فریب خورده ام!!..

گاهی افتاده ام!!.گاهی در تنهایی مرده ام!!..

اما حال زمانش رسیده که بگویم: من از تمام اینها " درس " آموخته ام!!..

اکنون خوشحالم که خودم هستم!!.. شاید ساده باشم!!..اما صادقم.. من خودم هستم!! و این برایم کافیست..

خدایا...

بابت

هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم

بابت

هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم

بابت

لحظات شادی که به یادت نبودم

بابت

هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم

بابت

هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم

                    مرا ببخش

/ 1 نظر / 14 بازدید
چوبینchubin

بسیار زیبا خدا حسین پناهی را بیامرزد.