شهدا شرمنده ایم؟

وببین باکارات روی خون چه کسایی می ذاری کسایی که خون دادن جون دادن تا وجب به وجب این خاک رو ازوجود کثیف دشمن شستن باقطره قطره خونشون این کار رو کردن...حالا ما بعد از اونا چی کارکردیم؟نمی خوام حرفای تکراری که تو همه سایت ها هست وبزنم کارام رو پشت یه جمله شهدا شرمنده ایم پنهان کنم؛ ماواقعا داریم بدمیریم خیلی بد؛خانوما,آقایون شهدا به گردن ما حق دارن تویی که داری به این راحتی تو کوچه وخیابون گناه میکنی خدا ازحق ناس نمیگذره...

/ 0 نظر / 16 بازدید