پدر

می تونم بابای نازم رو بلند کنم اون موقع دیگه برای خودم حسابی بزرگ شدم و مردی شدم...
بیست سال بعد پسربرزگ شده بود و حسابی برای خودش مردی شده بود و تونست پدر را بلند کنه اما این بار پدر خیلی خیلی سبک بود سبکه سبک به سبکی یک {پلاک} و چند تکه {استخوان}.....

به یاد همه بزرگ مردای سرزمینمون که رفتن ...شهیدای عزیزمون...روحشون شاد

/ 0 نظر / 15 بازدید