کاش

کاش بخشی از زمان خویش را...وقف قسمت کردن شادی کنیم...کاش گاهی در مسیر زندگی...باری از دوش نگاهی کم کنیم...فاصله های میان خویش را...با خطوط دوستی مبهم کنیم...کاش وقتی آرزویی میکنیم...از دل شفاف مان هم رد شود...مرغ آمین هم از آنجا بگذرد...حرف های قلبمان را بشنود...

/ 0 نظر / 12 بازدید